ออกหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่ความพิการ

วันที่ 11 พฤษภาคม  2566  เวลา 13.00-16.00  โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่ ประชาชนกลุ่มที่คาดว่าจะมีคนพิการ ในพื้นที่  ตำบลกลางเวียง  ตำบลแม่สา  ตำบลปงสนุก  โดยมีนายแพทย์ ทนิน ฟักรักษา  นายเทียนไชย  รินฤทธิ์ นักกายภาพบำบัด  และ คณะเจ้าหน้าที่ โดยมีเครือข่าย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  และ อสม. ในพื้นที่ร่วมคัดกรอง                 ณ. ศาลาประชาคมบ้านดอนแท่น หมู่ 2  โดยมีผู้ร่วมคัดกรอง รวมทั้งสิ้น 100 คน  ผ่านการคัดกรองแล้วเป็นคนพิการ  15 คน  คนพิการที่ต้องติดตามต่อเนื่องที่บ้านจำนวน  12 คน  

ทีมโรงพยาบาลเวียงสาจะออกหน่วยคัดกรองความพิการที่  รพ.สต ยาบหัวนา อ.เวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566  เวลา  13.00-16.00 เป็นต้นไป

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *