ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

 

ที่อยู่        : 131 หมู่ 11 ยันตรกิจโกศล ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา น่าน 55110

โทรศัพท์ :  054-781016-7
โทรสาร   : 
054-781018
Facebook : www.facebook.com/wiangsahospital
E-Mail      : wiangsahospital@sahospital.go.th
 
 
****************************************************************
GOOGLE MAP