ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

 

ที่อยู่        : 131 หมู่ 11 ยันตรกิจโกศล ตำบลกลางเวียง  อำเภอเวียงสา น่าน 55110

โทรศัพท์ :  054-690810-1
โทรสาร   : 
054-690812
Facebook : www.facebook.com/wiangsahospital

*************************************************************************************
GOOGLE MAP