ร้องเรียนร้องทุกข์

ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ไปยังผู้บริหารได้หลายช่องทางดังนี้
1. สายตรงผู้อำนวยการ โทรศัพท์ : 08 1716 7646
2. id line ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา : krittapong2525
3. ส่งข้อความผ่าน Facebook ของโรงพยาบาล  : https://www.facebook.com/wiangsahospital/
4. กล่องแสดงความคิดเห็นทุกจุดในโรงพยาบาลเวียงสา และตู้ร้องเรียนบริเวณบันไดทางขึ้นชั้นสองของโรงพยาบาล

IMG_0356         IMG_0358           Untitled-1

ปสช.ข้อร้องเรียน

ดาวโหลดเอกสาร ขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์