ร้องเรียนร้องทุกข์

ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ไปยังผู้บริหารได้หลายช่องทางดังนี้
1. สายตรงผู้อำนวยการ โทรศัพท์ : 0850322783
2. ติดต่อผ่าน line ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา ID :  krittipong.t
3. ส่งข้อความผ่าน Facebook ของโรงพยาบาล  https://www.facebook.com/wiangsahospital/
4. กล่องแสดงความคิดเห็นทุกจุดในโรงพยาบาลเวียงสา และตู้ร้องเรียนบริเวณบันไดทางขึ้นชั้นสองของโรงพยาบาล

ดาวโหลดเอกสาร ขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์