สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุกระบวนการรับรองคุณภาพ (HA) ของโรงพยาบาลเวียงสา

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566  โรงพยาบาลเวียงสา  นำโดยนายแพทย์  กฤษติพงษ์  ทิพย์ลุ้ย ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุกระบวนการรับรองคุณภาพ (HA) ของโรงพยาบาลเวียงสา

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *