ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ชนิดไม่น้อยกว่า 32 Slice

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *