ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่อง x-ray คอมพิวเตอร์ ct scan ชนิดไม่น้อยกว่า 32 slice ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *