ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

ขออนุญาติเผยแพร่ เอกสารจัดซื้อ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา, จัดซื้อจัดจ้าง

ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ 1. ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารจัดซ […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

IMG_5895
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวียงสา เข้าร่วมงาน เนื่องในวัน […]

Read More