ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

857450
ครอบครัว พันตรี พิบุญชัย ณ ลำพูน ทำโรงทานเพื่อให้ผู้มารับบริการ รพ.เวียงสา
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ลานสุขภาพ โ […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา