ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

ดาวโหลดเอกสารได้ทีี่ลิ้ง >>> ประกาศรายชื่อผู้ส […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

23
โรงพยาบาลเวียงสา มอบเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นประจำปี 2560
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

คณะกรรมการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลเวียงสา ร่วมกับตัวแทนโซน […]

Read More