ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

30531476_133130617533038_5582806801549623296_n
โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ด้วยบัตรประชาชาชน เริ่มใช้ 4 พ.ค. 2561 นี้
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

ประชาสัมพันธ์โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา