ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

01
ทพ.ญ.ดร.สุชาดา หลิมศิริวงศ์และคณะมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

วันที่ 29 มกราคม 2562 ทพ.ญ.ดร.สุชาดา หลิมศิริวงศ์พร้อมค […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

IMG_5895
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวียงสา เข้าร่วมงาน เนื่องในวัน […]

Read More