ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

Picture 120
ผู้มีจิตศรัทธาถวายผ้าป่าให้โรงพยาบาลเวียงสา
Posted in: กิจกรรมร่วมหน่วยงานอื่น, ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

        มีการจัดตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อ […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

IMG_5895
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา ร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวียงสา เข้าร่วมงาน เนื่องในวัน […]

Read More