ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

001
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

โรงพยาบาลเวียงสาเข้า ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

001
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

โรงพยาบาลเวียงสาเข้า ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ […]

Read More