ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

ตามที่โรงพยาบาลเวียงสา ได้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รา […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร มอบเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลเวียงสา
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ

วันที่  16  ตุลาคม 2562   หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร โดยคุณสมศ […]

Read More