ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

มอบทุน นายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ปี 2564
Posted in: กิจกรรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา, กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญ […]

Read More

จัดซื้อจัดจ้าง