ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

ผู้ว่าราชการฯน่านและคณะมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อเนื่อง
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

โรงพยาบาลเวียงสา รับมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ดูแลช่ว […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร มอบเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลเวียงสา
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ

วันที่  16  ตุลาคม 2562   หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร โดยคุณสมศ […]

Read More