ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

รพ.เวียงสาร่วมกิจกรรมวันพ่อและงานรอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน วันที่ 1-5 ธันวาคม 2565
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

5 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา นายแพทย์กฤษต […]

Read More

จัดซื้อจัดจ้าง