ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

01
รพ.เวียงสาจัด งาน 60 ปี รอยพระบาทแรก ประตูสู่น่าน ตำนานเวียงสา เวียงสามินามาราธอนครั้งที่ 3
Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเวียงสา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับ อำเภ […]

Read More

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา