ข่าวทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา

หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร มอบเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลเวียงสา
Posted in: กิจกรรมโรงพยาบาลเวียงสา, ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการ

วันที่  16  ตุลาคม 2562   หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร โดยคุณสมศ […]

Read More

จัดซื้อจัดจ้าง