รพ.เวียงสา รับรางวัล ชนะเลิศการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุภายใน 48 ชั่วโมง

          ตามที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จำกัด ได้จัดระบบการคีย์ข้อมูลเพื่อขอรับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถผ่านระบบ  E- CLAIM  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม จากโรง พยาบาลทุกแห่งในจังหวัดน่าน ซึ่ง งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลเวียงสา  ได้รับรางวัลชนะเลิศการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุภายใน 48 ชั่วโมง ประจำปี  2556   โดยการมีพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุม ชมพูภูคา ชั้น  5 โรงพยาบาลน่านAbout the author /