รพ.เวียงสาจัดประชุมอนามัยแม่และเด็กโซนใต้

      เมื่อวันที  25 สิงหาคม 2557  รพ.เวียงสาได้จัดประชุมอนามัยแม่และเด็กโซนใต้ ประกอบไปด้วย รพ.เวียงสา รพ.นาน้อย .รพ.นาหมื่น โดยมีนายแพทย์ พิษณุ  ขันติพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นประธานในการจัดประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การดูแลแม่และเด็กด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยมีนายแพทย์สุรเดช  บุณยเวทย์ สูติแพทย์โรงพยาบาลเวียงสา เป็นผู้กล่าวรายงานและนำเสนอข้อมูลสถาณการณ์แม่และเด็กสายใต้และในช่วงบ่ายมีนายแเพทย์ วสันต์   แก้ววี  หัวหน้ากลุ่มงานสูติกรรมโรงพยาบาลน่านเป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ ANC คุณภาพ


About the author /