ถวายผ้าป่ากองทุน นายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา วัดไชยสถาน

            เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2557  นายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาและคณะเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายผ้าป่าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนายแพทย์กิติพงษ์  จรัญญา  ที่วัดไชยสถาน ตำบลกลางเวียง   อำเภอเวียงสา น่าน  โดยมียอดเงินผ้าป่า จำนวน  32,680  บาทAbout the author /