โครงการ เปิดโลกสวย ดวงตาสดใส เพื่อคัดกรองตาต้อกระจก

       โรงพยาบาลเวียงสาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ร่วมมือกับทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลน่าน ได้จัดโครงการ เปิดโลกสวย ดวงตาสดใส เพื่อคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยตาต้อกระจก ป้องกันตาบอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชนอำเภอเวียงสาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
   ผลการดำเนินการคัดกรอง  
    1 . จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นทีพบอาการผิดปกติ      ส่งต่อพบจักษุแพทย์ จำนวน  161 ราย
      2. แพทย์ทำการตรวจรักษานัดทำการผ่าตัด จำนวน  34 ราย
      3. แพทย์นัดดูแลต่อเนื่อง  จำนวน  79  ราย

About the author /