นายแพทย์ สสจ.น่าน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

       เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2557  นายแพทย์ ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านได้มาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวียงสา โดยมีนายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา  ผู้อำนวยการเป็นผู้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างซึ่งมีระยะการดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 320 วันนับตั้งแต่วันก่อสร้าง


About the author /