โรงพยาบาลแม่จริมศึกษาดูงานด้านสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

        เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2557 เวลา 13.00-16.30 น.   คณะทำงานสุขศึกษา รพ.เวียงสาได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานสุขศึกษาจากรพ.แม่จริม  จำนวน  15  คน  เพื่อร่วมเรียนรู้การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   โดยมีนางสุภลักษณ์   นันทวาสน์   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลรพ.เวียงสา  แทนผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ   พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานในหน่วยงานต่างๆ


About the author /