ครอบครัวโตบุญช่วย บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557  ครอบครัวโตบุญช่วย   ได้ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทเครื่องดูดเสมหะให้กับโรงพยาบาลเวียงสา   เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อสันติ์  โตบุญช่วย ผู้เป็นบิดาที่เสียชีวิต   โดยมีนายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา  ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ     

  โรงพยาบาลเวียงสาขอขอบคุณทุกท่าน   และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการต่อไป     


 About the author /