คณะอาจารย์ โรงเรียนสาบริจาคเงิน เพื่อสบทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน

         คณะอาจารย์จาก โรงเรียน สา ได้นำเงินบริจาคมามอบให้กับทางโรงพยาบาลเวียงสา จำนวน 30,800 บาท เพื่อสบทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุ โดยมี นายแพทย์จักรพันธ์ ยรรยงเมธ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ
        โรงพยาบาลเวียงสา ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์จากโรงเรียนสา เป็นอย่างยิ่ง  ทางโรงพยาบาลจะนำเงินบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการต่อไป


About the author /