ประกันสังคมจังหวัดน่านเยี่ยมผู้ป่วย รพ.เวียงสา

                  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่านได้ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่รับบริการการรักษาที่โรงพยาบาลเวียงสา นำโดย คุณวิษณุ  คำเต็ม เจ้าหน้าที่ประกันสังคมร่วม  กับเจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ รพ.เวียงสาพร้อมทั้งมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย ในวันที่ 26 กันยายน 2556About the author /