ร้านอรุณสิบบาท บริจาคเก้าอี้ให้กับโรงพยาบาลเวียงสา

            คุณอิทธิ – คุณธารารัตน์  คำบัวและน้องกำปั้น เจ้าของร้านอรุณสิบบาท บริจาคเก้าอี้ให้กับโรงพยาบาล  จำนวน 11  ตัว มูลค่า 3,300  บาท เพื่อเอาไว้ใช้งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ ในงานคลินิกฝากครรภ์และคลินิกเด็กสุขภาพดี
           โรงพยาบาลเวียงสาขอขอบคุณในการบริจาคครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

About the author /