สโมสรโรตารีเวียงสาได้ มอบครุภัณฑ์การแพทย์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

           สโมสรโรตารีเวียงสาได้จัดโครงการ รวมใจโรตารี เปลี่ยนสิ่งที่ดีแก่แม่และลูก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้มอบครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเวียงสาโดย มีครุภัณฑ์การแพทย์ดังนี้
             1.  เตียงขนย้ายผู้ด้วยด้วยไฮโดริค 1 ชุด
             2. เตียงขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน  1 ชุด
             3. เครื่องส่องไฟทารกภาวะตัวเหลือง 1 ชุด

       รวมมูลค่า 148,800  บาท  โดย มีนายแพทย์ชรินทร์  ดีปินตา   พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลเวียงสา    ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารีเวียงสาเป็นอย่างสูง และจะนำครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้กับผู้ที่มารับบริการต่อไป

About the author /