รณรงค์ควบคุมไข้เลือดออก พื้นที่บ้านบ่อหอยบ้านภักดีธรรม

   นายอำเถอเวียงสา นายทัศนัย  สุขเจริญ  นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา อาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา ผู้นำชุมชนออกรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออกพื้นที่บ้านบ่อหอยบ้านภักดีธรรม  เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม  2556About the author /