ชาวโรงพยาบาลเวียงสาร่วมไว้อาลัยคุณสุขบรรณ เตโช

ชาวโรงพยาบาลเวียงสา ขอแสดงความ
เสียใจกับ  “ครอบครัวเตโช” ที่สูญเสีย
คุณสุขบรรณ เตโช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน โรงพยาบาลเวียงสา มา  ณ  โอกาสนี้

                         

About the author /