รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์


โรงพยาบาลเวียงสา  รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จากครอบครัวคุณแม่บุญล้อม สุดใจธรรม และคณะจากกรุงเทพมหานคร ราคา 350,000 บาท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  
      

นพ.สุรเดช บุณยเวทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาและตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา ได้รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ราคา 350,000 บาท จากครอบครัวคุณแม่บุญล้อม สุดใจธรรม คุณวรรณา สุดใจธรรมและคณะจากกรุงเทพมหานคร คือ เครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator รุ่น DG 5000 ราคา 280,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง   เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รุ่น AROUS VS-100 ราคา 70,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ทางโรงพยาบาลเวียงสาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

About the author /