เจ้าหน้าที่ออกหน่วย พอสว.

นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา 
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. 
 
เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554  
ณ.บ้านบ่อหอย ตำบลยาบหัวหนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.  ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554   ณ.บ้านบ่อหอย ตำบลยาบหัวหนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป   ตรวจรักษาโรค            ทางทันตกรรม รวมถึงให้บริการวางแผนครอบครัวโดยวิธีฝังยาคุมกำเนิด แก่ประชาชนที่มารับบริการ

About the author /