กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 54

โรงพยาบาลเวียงสา ร่วมถ่ายทอดจินตนาการ สานประสบการณ์
 เรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน
เสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน   
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2554   
 ในวันที่ 8 มกราคม 2554  โดยกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนร่วมจัดจัดกิจกรรมงานวันเด็กที่เทศบาลตำบลเวียงสา และงานสุขศึกษาร่วมจัดกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย งานนี้ได้รับความสนใจ จากเด็กๆและผู้ปกครองมาก โดยเฉพาะ เกมส์และมุมนิทานส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการสานประสบการณ์ เรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน เสริมสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน อย่างแท้จริง

About the author /