กิจกรรมงานกีฬาสาธารณสุขสายใต้

 โรงพยาบาลเวียงสา
 เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสาธารณสุขสายใต้
ซึ่งประกอบด้วย คปสอ.นาน้อย, เวียงสา,นาหมื่น,เมืองและภูเพียง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
 
นักฟุตบอลของเราครับ หน้าตาขึงขันกันทีเดียว

พัลวัน อลวน กันหน้าประตู ฝุ่นตลบครับงานนี้

คุณหมอ อัญชัญครับ เป็นหน้าตาของโรงพบาบาลโดยแท้

            

พ่อบ้านวิทยา ไม่พลาดงานนี้แน่นอนครับ

About the author /