ตารางการให้บริการทั่วไป

 

วันจันทร์

 1. ตรวจโรคทั่วไปที่ตึกผู้ป่วยนอก

 2.  ตรวจโรคไทรอยด์ที่ตึกผู้ป่วยนอก

 3. ตรวจโรคความดันโลหิตสูง ที่คลินิกโรคเรื้อรัง ห้องเบอร์ 5

วันอังคาร

 1.  ตรวจโรคทั่วไปที่ตึกผู้ป่วยนอก

 2.  ตรวจโรคลมชักที่ตึกผู้ป่วยนอก

 3.  ตรวจโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ที่คลินิกโรคเรื้อรัง ห้องเบอร์ 5

วันพุธ

 1.  ตรวจโรคทั่วไปที่ตึกผู้ป่วยนอก

 2.  ตรวจโรคเลือดจางที่ตึกผู้ป่วยนอก

 3. ตรวจโรคเบาหวาน ที่คลินิกโรคเรื้อรัง ห้องเบอร์ 5

วันพฤหัสบดี

 1.  ตรวจโรคทั่วไปที่ตึกผู้ป่วยนอก

 2.  ตรวจโรคเก๊าท์, โรคข้อที่ตึกผู้ป่วยนอก

 3. ตรวจโรคหอบหืดและโรคถุงลมโป่งพอง ที่คลินิกโรคเรื้อรังห้องเบอร์ 5

วันศุกร์

 1.  ตรวจโรคทั่วไปที่ตึกผู้ป่วยนอก

 2.  ตรวจโรคไตที่ตึกผู้ป่วยนอก

 3. ตรวจโรคเบาหวาน ที่คลินิกโรคเรื้อรัง ห้องเบอร์ 5


หมายเหตุ

1.   ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถมารับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

2.   ทุกครั้งที่มารับบริการสิ่งที่ควรนำมาด้วย ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้ป่วย, บัตรนัด, บัตรแสดงการใช้สิทธิการรักษา เช่นบัตรทอง บัตรประกันสังคม สำหรับผู้ป่วยที่มียาเหลือให้นำยาเดิมมาด้วยทุกครั้ง

3.   ผู้รับบริการที่ต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบเป็นหลักฐานอื่นๆ ให้มารับบริการในช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. วันเวลาราชการเท่านั้น

  

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
054-752012-3 ต่อ 100, คลินิกเรื้อรังห้องเบอร์ 5 ต่อ 201

 

About the author /