โรงพยาบาลเวียงสาและเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอำเภอเวียงสาร่วม ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี 2561

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับอำเภอเวียงสา นำโดย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอ
เวียงสาและเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอำเภอเวียงสาร่วม ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี 2561 ที่ตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันรับมือการเกิดอุบัติเหตุหมู่ ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก กู้ชีพกู้ภัยทุก
ตำบลในอำเภอเวียงสา ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้
ทางโรงพยาบาลหวังว่าการซ้อมแผนอุบัติเหตุในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้การกู้ชีพกู้ภัยในเขตอำเภอเวียงสามีการ
กู้ชีพกุ้ภัยที่มีประสิทธิภาพและขอขอบคุณหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรน้ำมวบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ
รพสต. สันรุ่งเรืองที่อำนวยความสะดวกในการจัดการสถานที่และเรื่องการจราจรและ ขอบคุณทีมกู้ภัยทุกตำบลใน
เขตอำเภอเวียงสาที่เข้าร่วมกิจกรรม

IMG_9271 IMG_9289 IMG_9293 IMG_9305 IMG_9309 IMG_9317 IMG_9319 IMG_9328 IMG_9329 IMG_9333 IMG_9335 IMG_9340 IMG_9343 IMG_9351 IMG_9352 IMG_9353 IMG_9360 IMG_9361 IMG_9364 IMG_9365 IMG_9373 IMG_9380 IMG_9383 IMG_9390 IMG_9395 IMG_9398 IMG_9414 IMG_9423 IMG_9431 IMG_9445 IMG_9456 IMG_9462 IMG_9464 IMG_9466 IMG_9468 IMG_9471 IMG_9478 IMG_9483 IMG_9484 IMG_9491 IMG_9499 IMG_9506 IMG_9509 IMG_9522 IMG_9537 IMG_9546 IMG_9563 IMG_9564 IMG_9573