โรงพยาบาลเวียงสารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ฉะนั้นอาศัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคายของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  6  ตำแหน่ง  9  อัตรา  ปฏิบัติงานที่  โรงพยาบาลเวียงสา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

  1. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                   จำนวน  2  อัตรา
  2. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้          จำนวน  2  อัตรา
  3. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ                    จำนวน  2  อัตรา
  4. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล                       จำนวน  1  อัตรา
  5. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป                    จำนวน  1  อัตรา
  6. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข          จำนวน  1  อัตรา

    >>>ดาวโหลดเอกสาร คลิกที่นี่ <<<

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *