โครงการพัฒนาตำบลที่มีระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน (Long Teem Care) ปี 2560

ประกาศฯ เกนณ์การดำเนินงานกงอทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับท้องถิ่น ฉบับที่ 2

ประกาศฯ การบริหารและการจัดการกองทุน ปี ๕๙ (ฉ.๒) 

รายงานผล LTC ปี 2560

 

แนวทางการดำเนินงาน

 

 1. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรื่องการจัดบริการLTCตามแนวทางระบบส่งเสริม

สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน

 1. เจ้าหน้าที่คัดกรองคัดกรองและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในด้านปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุ กลุ่ม Geriatric Syndromes และประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุทุกคนด้วย Activity of

Daily Living (ADL)

 1. รวบรวมสรุปผลการประเมินADLผู้สูงอายุในพื้นที่
 2. ดำเนินกิจกรรมงานตามเกณฑ์

4.1 การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพกายใจและจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับ

การดูแลช่วยเหลือระยะยาว

4.2 ส่งพยาบาลไปอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care manager) ในตำบลที่เข้าร่วมโครงการ

4.3 จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงสูงอายุ

4.4  จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามปัญหาสุขภาพโดยบุคลากร

สาธารณสุข  ทีมสหวิชาชีพ ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

4.5 การส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ

4.6 มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง

 1. ประเมินชมรมผู้สูงอายุตามเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
 2. จัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลตาม Care Plan

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 1. จัดทำแผนงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุม คปสอ.
 2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
 3. ดำเนินการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL)
 4. จัดกลุ่มผู้สูงอายุ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

-กลุ่มพึ่งพิงน้อย (ADL = 12 – 20)

-กลุ่มพึ่งพิงปานกลาง (ADL = 5 – 11)

-กลุ่มพึ่งพิงมาก (ADL = 0 – 4)

 1.     ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงปานกลางและกลุ่มพึ่งพิงมากที่บ้านเพื่อประเมิน รวบรวมข้อมูลและ

ประเด็นปัญหา

 1. จัดทำแผนการดูแลรักษารายบุคคลและนำเสนอต่อ อปท.
 2. ดำเนินการดูแลตามแผนการดูแล
 3. สรุปผลการปฏิบัติการตามแผนการดูแล
 4. วางแผนการดูแลต่อเนื่องตามสภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่ยังคงอยู่

S__1663074 317076 317080 317083 317085 317087 317088 317089 317167 S__1663067 S__1663068 S__1663069 S__1663070 S__1663071 S__1663072 S__1663073

 

 

11 ความเห็น

 1. Eliseo

  Where did you go to university? infusion set price At the ninth he flayed the ball so far into the pine straw that he struck a tree root on the downswing of his second shot, crying out and grimacing as the pain seared through his wrist.

 2. Faith

  I’d like to send this letter by calpol plus ibuprofen
  Revis, who signed a blockbuster five-year, $70 million deal with $39 million in fully guaranteed money, isn’t a panacea, but his impact can’t be overstated no matter how much Johnson tried to keep perspective.

 3. Alfonso

  Is it convenient to talk at the moment? pay fixation on promotion calculator kerala Watch Beckham’s celebrations as he spins the football or dances “The Whip.” He usually nods at or says something to a beaten defensive back first

 4. Douglas

  I love the theatre compazine side effects adults Before she left for Sierra Leone to work on the front line of the fight against Ebola, Pauline Cafferkey admitted to having “a certain element of fear” about the task

 5. Darrin

  What’s the current interest rate for personal loans? buy gold max pink pills
  In many ways, Samsung is stuck because it is dependent on the Android ecosystem which really doesn’t accommodate such unique features

 6. Barry

  Do you play any instruments? kuff q nf tablet price
  Neither Prime Minister David Cameron’s Conservative Partynor Ed Miliband’s Labour Party has a clear lead in the polls

 7. Simon

  How much were you paid in your last job? generic levlen side effects
  “He got to the foul line 14 times against a team that was just trying to stop him

 8. Osvaldo

  Lost credit card para que sirve el medicamento enalapril 10 mg As did the other two candidates, Bellegarde endorsedaboriginal control of their lands and resources and theimportance of getting their consent for development, though hewas seen as the most willing to work collaboratively with thefederal government.

 9. Darin

  I’ve been made redundant benefits of using estrace cream The shifts boost mines that pay some 60-70 percent of theircosts in local currencies, said Deutsche Bank mining analystJorge Beristain

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *