แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

               ตามที่โรงพยาบาลเวียงสาได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน  6  ตำแหน่ง  9  อัตรา  ดังนี้

               1. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน      ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ                   จำนวน  2  อัตรา

     2. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน      ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้           จำนวน  2  อัตรา 

     3. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน      ตำแหน่ง  พนักงานบริการ                   จำนวน  2  อัตรา

     4. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน      ตำแหน่ง  พนักงานเปล                       จำนวน  1  อัตรา

     5. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป                     จำนวน  1  อัตรา 

     6. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน      ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข                     จำนวน  1  อัตรา    ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2563  ถึงวันที่  23 มิถุนายน  2563  นั้น  โรงพยาบาลเวียงสาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสาร <<<

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *