แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามที่โรงพยาบาลเวียงสา  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  จำนวน       ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565  – 1 เมษายน 25๖5  นั้น โรงพยาบาลเวียงสาขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้           

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

     ผู้สอบได้

นางสาวอัจฉราพร  มหาวงศนันท์

สำรอง

อันดับที่ ๑  นางสาววรัญญา  เจดีย์นันท์

อันดับที่ ๒  นางสาวสกุณา  วงค์อ่อน

อันดับที่ ๓  นางสาวจิราพัชร  ขันทะ

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *