ออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านภักดีธรรม 2564

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564เวลา 8.30 น นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยนายชุมพล สุทธิ สาธารณุขอำเอเวียงสาและ นพ.ทนิน ฟักรักษา นพ.ฉันท์หทัย นันท์ชัยและบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอเวียงสาได้ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว ที่บ้านบ่อหอยภักดีธรรม หมู่7 ตำบลยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน ประกอบด้วย อาสาสมัคร พอ.สว /ตชด. /จนท.ที่ว่าการอ.เวียงสา/ผู้นำชุมชน/อบต.ยาบหัวนา ออกให้บริการดังนี้
1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป 49 คน /คัดกรองพิการ 4 คน/ทันตกรรม11 คน

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *