หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร มอบเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลเวียงสา

วันที่  16  ตุลาคม 2562   หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร โดยคุณสมศักดิ์  ชัยมิตรวัฒนาและภรรยา  และห้างร้านในเครือ นำทีมบริจาคเครื่องมือแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ มูลค่า 150000 บาท และยังมอบเงินบริจาค  จำนวน 239000  บาทเพื่อสบทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ยังทำโรงทานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการและ  โดยนายแพทย์กฤษพงษ์   โรจนวิภาตพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงสาขอขอบพระคุณ ทาง หจก.ชัยมิตรกิจเกษตร  และห้างร้านในเครือเป็นอย่างสูงทางโรงพยาบาลจะนำเครื่องมือแพทย์และเงินบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

204364 233223 233225 233228 233231 IMG_5575 IMG_5577 IMG_5578 IMG_5586 IMG_5588 IMG_5589 IMG_5591 IMG_5596 IMG_5598 IMG_5601 IMG_5603 IMG_5605 IMG_5607 IMG_5608 IMG_5610 IMG_5612 IMG_5614 IMG_5617 IMG_5618 IMG_5620 IMG_5622 IMG_5624 IMG_5626 IMG_5628 IMG_5630 IMG_5632 IMG_5634 IMG_5637 IMG_5638 IMG_5640 IMG_5642