รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตามที่โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  ไม่มีผู้สอบผ่าน โรงพยาบาลเวียงสา จึงมีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ฉะนั้นอาศัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา  ปฏิบัติงานที่  โรงพยาบาลเวียงสา  โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ
>>>>>>>>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<<<<<<<<<

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *