รับมอบคลินิกรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ(ARI Clinic)

รพ.เวียงสา นำโดย นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการ และทีมบุคลากร ได้รับมอบคลินิกรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ(ARI Clinic) จากบริษัท เพอสเพคเทค จำกัด ( Perspectec.,LTD) มอบโดยครอบครัวคุณไชยสิทธิ์-คุณนิตยา เอนกสัมพันธ์ โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างและอุปกรณ์ภายในรวม 400,000 บาท ทางรพ.เวียงสา ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ซึ่งคลินิกนี้ได้มีการออกแบบโดยใข้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เนื้อมวลเบา จัดระบบระบายอากาศภายในห้องด้วยเครื่องกรองอากาศ (HEPA) มีห้องสำหรับจัดบริการสำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล คอยให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ทุกวันในเวลาราชการ เริ่มมีการใช้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ในนามประชาชน ผู้รับบริการ อ.เวียงสา และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้งค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญตลอดไปด้วยเทอญ.