มอบทุน นายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ปี 2563

กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์ กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสาพร้อมคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่านภายในจังหวัดน่าน จำนวน 78 กองทุน จำนวน 77,000 บาท โดยก่อนการเริ่มพิธีมอบทุนการศึกษา จนท.โรงพยาบาลเวียงสาได้ร่วมกันทำบุษตักบาตร เพื่อระลึกถึงนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *