ผู้อำนวยการ

นายแพทย์กฤษติพงษ์ ทิพย์ลุ้ย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

โทรศัพท์ : 0850322783