ผู้อำนวยการ

นายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

หมายเลขโทรศัพท์  081-7167646