ผู้อำนวยการ

นายแพทย์กฤตพงษ์  โรจนวิภาต

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

หมายเลขโทรศัพท์  081-7167646

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *