ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลเวียงสา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

โรงพยาบาลเวียงสา ขอประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา  
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครคัดเลือกได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงสา ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

http://sahospital.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/sajob-2021-08-18.pdf

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *