ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า “ล้านดวงใจ จัดหาเครื่องมือห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
“ล้านดวงใจ จัดหาเครื่องมือห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเวียงสา”
ณ โรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันจันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕61
1324

dega_Page1 dega_Page2