ขออนุมัติแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

แผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562