ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561


1. ขออนุญาตเผยแพร่ แบบสรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

2. แบบฟอร์การขอเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ต.ค.

3. แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

แสดงความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *