ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวว่าด้วยแนวทางปฎิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้าง พศ.2560

ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขการจัดซื้อจัดจ้าง 2560-EB4(3)ข้อ1