โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ด้วยบัตรประชาชาชน เริ่มใช้ 4 พ.ค. 2561 นี้

ประชาสัมพันธ์โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ด้วยบัตรประชาชาชน เริ่มใช้ 4 พ.ค. 2561 นี้ ค่ะ

ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านก่อนไปรับบริการที่โรงพยาบาลทางช่องทางต่างๆ เช่น
– เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://welcgd.cgd.go.th/wel/
– ตู้ KIOSK (GOVERNMENT SMART KIOSK)
– Mobile Application ของกรมบัญชีกลาง
ถ้าสิทธิยังไม่ขึ้น หรือสิทธิมีปัญหาให้ติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดเมื่อข้อมูลสมบูรณ์จึงจะเริ่มใช้สิทธิได้30531476_133130617533038_5582806801549623296_n

20180108101530_7574

PNOHT610330001018701