โรงพยาบาลเวียงสา จัดค่ายชีวิตใหม่ ครั้งที่ 8


             โรงพยาบาลเวียงสาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเวียงสา  นำโดยท่านนายอำเภอเวียงสา ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงสา และ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา  ได้จัด   โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ   “ค่ายชีวิตใหม่  8 “   โดยการนำผู้เสพสารเสพติดเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้โอกาศ ผู้เสพผู้ติดสารเสพติด คือ ผู้ป่วย ตามหลักเมตตาธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล และ ได้ทำการเปิดค่าย   ตั้งแต่วันที่ 4 -12 มิถุนายน 2556  ณ สถานีพัฒนาที่ดินอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

About the author /