5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ธันวาคม 2553 นพ.สุรเดช บุณยเวทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา5 ธันวาคม  2553 ตอนเช้า ทำบุญตักบาตรหน้าเทศบาลตำบลเวียงสา    08.30 น.ร่วมพิธีถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา 
  ทางโรงพยาบาลเวียงสาได้รับเงินบริจาค จากทุกภาคส่วนราชการ และภาคประชาชนในอำเภอเวียงสา  นำโดยนายจตุพร ชนะศรี นายอำเภอเวียงสา ร่วมทำบุญโครงการ 84 บาท ถวาย 84 พรรษา เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล โดยได้รับเงินทั้งสิ้น 310,548. บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) และตอนเย็นร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ณ สนามท่าน้ำเทศบาลตำบลเวียงสา


About the author /