ขอแสดงความยินดีกับคุณสุจินดา สุภาพ

 

 โรงพยาบาลเวียงสา ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุจินดา สุภาพ
 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและ
 ประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ 
 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 
นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับคุณสุจินดา สุภาพ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงสา ในโอกาสที่ได้รับการเชิด ชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554About the author /