รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา
  ออกหน่วยแพทย์  เคลื่อนที่พระราชทาน ร่วมกับหน่วยแพทย์
  พระราชทานโรงพยาบาลแม่จริม และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่จริม

นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลแม่จริม และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่จริมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ.โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์3 บ้านสว่าง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 

About the author /