กองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา มอบทุนการศึกษา ปี 2556

    เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  โรงพยาบาลเวียงสาได้จัดมอบทุนการศึกษา ในนามกองทุนนายแพทย์กิติพงษ์ จรัญญา ประจำปี 2556 โดยนายแพทย์  ชรินทร์   ดีปินตา ประธานและคณะกรรมการกองทุน ฯ โดยมอบให้กับทุนทั้งหมด 80 กองทุน จำนวนเงิน 65,000  บาท
  โดยแบ่งเป็น กองทุนสำหรับนักเรียนมัธยมจำนวน 38   ทุน     
กองทุนโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 30 ทุน   และทุนบุตรลูกจ้าง 
โรงพยาบาลเวียงสา  12 ทุนAbout the author /