เจ้าหน้าที่ รพ.เวียงสา ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

           เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2557   เวลา 9.00  น. นายแพทย์ชรินทร์   ดีปินตา ผู้อำนวยการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามและร่วมพิธีในเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสาAbout the author /