โรงพยาบาลเวียงสา เปิดให้บริการศูนย์บริการที่เป็นมิตร

        โรงพยาบาบาลเปิดศูนย์ให้บริการที่เป็นมิตร  ให้คำปรึกษา รักษาความลับ ร่วมหาคำตอบ
            -  ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพวัยรุ่น
            -  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
            -  กาารตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
  ท่านสามารถขอรับการปรึกษา ได้ที่ โรงพยาบาลเวียงสา  
  โทรศัพท์  054-752012-3 ต่อ 222  ,107  เวลา 8.30-16.30
   (คุณพิฐชญาณ์  เดโชวชิรสวัสดิ์ ,คุณจารุ  ชนะภัย )

                                               สายด่วนปรึกษษโรคเอดส์และท้องไม่พร้อม โทร 1663       เวลา  09.00-20.00  ทุกวัน
                                                บ้านพักฉุกเฉิน  โทร 1300  (ต้องการที่พักชั่วคราว, รอคลอด)

About the author /